Wet & regelgeving

Als Leden van de VBK houden zich aan geldende wet- en regelgeving. De VBK controleert haar leden hier ook op. Door de ontwikkeling van het Keurmerk voor Hondenactiviteiten (KmvH), worden leden van de VBK nu jaarlijks gecontroleerd op het handhaven van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Op dit moment is de belangrijkste wet- en regelgeving gebaseerd op de gezondsheids- en welzijnswet voor dieren. Dit is een kaderwet uit 1992 die betrekking heeft op de belangen en bescherming van dieren. Een aantal van de besluiten die in deze wet vastgelegd zijn, worden hier onder opgesomd:

- Besluit scheiden van dieren: Het van het ouderdier scheiden van een pup mag pas als de pup de leeftijd van 7 weken bereikt heeft.

- Ingrepenbesluit: Het verbod op lichamelijke ingrepen bij honden waarbij een deel of delen van het lichaam wordt of worden verwijderd op beschadigd.

- Honden en kattenbesluit (HKB’99): Het honden en kattenbesluit is in 2002 in werking getreden. Het HKB’99 bevat voorschriften gericht op het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van honden en katten die bedrijfsmatig worden gefokt, opgevangen gekocht of verkocht. Op dit moment wordt er gewerkt aan een vervanger van het HKB’99 welke niet alleen betrekking heeft op honden en katten, maar geldt voor alle gezelschapsdieren.