Chip- en registratieverplichting voor honden

Voor pups geboren na 1 april 2013 is de Identificatie en Registratie (I&R) verplicht.

DE REGELING

De eerste houder/eigenaar is verplicht pups voor de leeftijd van 7 weken te laten chippen en voor de leeftijd van 8 weken op zijn naam te registreren via een erkende databank. De databank verwerkt deze gegevens en meldt de pups vervolgens aan bij het ministerie. Dit noemen we de geboortemelding. De eigenaar ontvangt van deze registratie per pup een bewijs (geboorteregistratie).

Koopt u een hond vanuit het buitenland dan dient u deze ook via een van de erkende databanken te registreren (importmelding). De hond wordt dan op uw naam opgenomen in het verplichte registratiesysteem, de eigenaar ontvangt hier een importregistratie van.

Hierna kunnen de pups overgaan naar een nieuwe eigenaar. Bij overdracht wordt het geboorteregistratie, als bewijs van registratie, overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

De oude eigenaar meldt via een van de erkende databank dat hij niet langer eigenaar is van de betreffende hond (afvoermelding). De nieuwe eigenaar meldt zich via een van de erkende databanken aan als nieuwe houder van de hond (aanvoermelding). Deze aan- en afvoermeldingen moeten iedere keer dat de hond wisselt van eigenaar aan de overheid gemeld worden.

DOEL VAN DE REGELING

Tegengaan van misstanden in de hondenfokkerij en -handel.

Met het chippen en registreren van alle pups kunnen we misstanden in de hondenfokkerij tegengaan en het welzijn van de honden verbeteren. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om na te gaan waar de hond vandaan komt en wie de eigenaar is.

LINKS

Hieronder vindt u een aantal links naar relevante wet- en regelgeving:

De verplichte I&R voor honden vervangt de huidige vrijwillige I&R.

Kosten: Wat zijn de kosten van de verplichte registratie?