Doel

Het doel van certificering is het dierenwelzijn te borgen en daar waar nodig te verbeteren. Deelnemers aan de certificering zijn voor consumenten straks herkenbaar als bekwaam en betrouwbaar.

Bij certificering ligt de nadruk op:

  • Het verantwoord houden van honden en katten.
  • Verantwoord fokken met en van honden en katten.
  • Verantwoorde en betrouwbare handel in en met honden en katten.
  • Transparantie van de activiteiten.
  • Goede huisvestiging van honden en katten.
  • Goede verzorging van honden en katten.
  • Verhogen van kennis en bekwaamheden van de houder van honden en katten.
  • Laagdrempelig klachtensysteem voor eigenaren.
  • Monitoren en meten van ervaringen van eigenaren met hun hond en of kat.
  • Het certificeringsysteem moet een door de sector gedragen dynamisch systeem worden. Een systeem dat op basis van veranderende en voortschrijdende inzichten en op basis van feitelijkheden constant in ontwikkeling zal zijn.