Certficering

Nadat eerdere pogingen om in samenwerking met eerder vermelde organisaties een vrijwillig landelijk certificeringsysteem op te zetten voor de hondenbranche mislukt zijn, heeft de VBK zelf het initiatief genomen om een certificeringsysteem op te zetten. Zodoende is het Keurmerk voor Hondenactiviteiten (KmvH) ontstaan.

Doel van het Keurmerk voor hondenactiviteiten (KmvH) is de transparantie en de kwaliteit van hondenactiviteiten te verhogen. Het KmvH biedt fokkers en pensionhouders de gelegenheid aan te tonen dat ze op een verantwoordelijke wijze omgaan met honden. Daarnaast is certificering goed te combineren met de verplichte Identificatie & Registratie van honden (I&R voor Honden).

Wilt u meer weten over het certificeringstraject of de regeling klik dan snel verder.

Het werkboek inkijken

                                              


 Open publication - Free publishing - More werkboek

 

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) begeleidt het project. De voorzitter is afkomstig uit de Animal Sciences Group, Wageningen UR.

In de projectgroep zijn vertegenwoordigd:

 • Dierenbescherming,
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
 • Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
 • Platform Verantwoord Huisdierenbezit, PVH
 • DIBEVO (brancheorganisatie voor ondernemers in de huisdierensector)
 • Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders (VBK)
 • Felikat (Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten)
 • FNK (Federatie Nederlandse Kattenverenigingen)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Veterinair deskundige op het gebied van gezelschapsdieren
 • Fokkerijdeskundige
 • HUS-Nederland ( beroepsvereniging voor hondenuitlaatdiensten)

 

Op initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in februari 2008 een projectgroep ingesteld voor het ontwikkelen van een vrijwillig certificeringsysteem voor de honden- en kattensector. De certificering moet zich richten op personen en organisaties, die met meer dan alleen hun eigen honden en katten te maken hebben, zoals fokkers, handelaren, pension-  asielhouders, trimmers en uitlaatdiensten.

Aanleiding voor dit initiatief was het voornemen van de toenmalige Minister van Landbouw Veerman om het Honden- en Kattenbesluit 99 (HKB’99) te laten vervallen. Het was destijds niet de bedoeling om hiervoor iets anders in de plaats te laten komen.

Naar aanleiding van reacties - van ondermeer maatschappelijke organisaties en de politiek - is dit voornemen aangepast. Het oude AMvB ‘HKB’99’ zou moeten worden vervangen door een nieuw AMvB, die deel gaat uitmaken van de nieuwe Wet Dieren.

Ondermeer vanuit de politiek werd er verder op aangedrongen dat er naast de nieuwe AMvB ook een (vrijwillig) certificeringsysteem zou moeten komen, voor iedereen die zich bezig houdt met activiteiten zoals die worden genoemd in de nieuwe AMvB. Om de sector in dit initiatief te ondersteunen, zijn door het ministerie van Landbouw middelen beschikbaar gesteld en werd vanuit het ministerie het initiatief genomen om te komen tot een projectgroep.

De (financiële) ondersteuning door het ministerie heeft betrekking op de externe kosten voor de ontwikkeling en eerste opzet van het certificeringsysteem. De projectgroepleden ontvangen geen vergoeding voor hun tijd en inzet.