De Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK) is de enige vereniging van en voor fokkers in Nederland. Leden van de VBK zijn professionals die zich richten op het fokken van gezonde en sociale honden. De leden van de VBK zetten zich af tegen misstanden in de branche en werken aan continuïteit door de gezondheid van de pups voorop te zetten.

 

Verplichte Identificatie & Registratie voor honden een feit.

VBK eerste rijkserkende databank op

www.hondregistreren.nl

Voor ieder hond (geboren/geimporteerd) wordt in onze databank een dossier aangemaakt
Hiermee kan  men de gehele levensloop per hond blijven volgen.
Dit is een uniek middel om de gezondheid van de door de aangesloten fokkers gefokte honden actief te monitoren.

Speciaal administratie tool online voor fokkers en chippers

www.chipadmin.nl

 

De VBK werkt aan een verdere professionalisering van de hondenbranche. Daartoe heeft zij een viertal speerpunten geformuleerd:

De VBK is een voorstander van een verplichte I&R voor hondenverplichte I&R voor honden. De VBK vindt het een belangrijke opstap naar transparantie binnen de hondenbranche, wat zal leiden tot meer vertrouwen van de consument.

Een uniforme werkwijze die voldoet aan wet- en regelgeving

De VBK is betrokken bij overleg aangaande wet- en regelgeving. De VBK behartigt de belangen van haar leden en tracht onnodige regelgeving te voorkomen. Dit om de administratieve lasten voor haar leden te verlichten. De VBK streeft naar zelfregulering van de sector. Het Keurmerk voor Hondenactiviteiten (KmvH) is de eerste grote stap in deze richting.

Het monitoren van gedrag en gezondheid van pups

De VBK hanteert een eigen I&R systeem (www.mijnhondregistreren.nl), waarmee ook het gedrag en de gezondheid van nakomelingen geïnventariseerd wordt. Daarnaast monitoren leden via dit systeem de klanttevredenheid.

Een inzichtelijk prijsbeleid en deskundig advies

De VBK ziet toe op gemaakte afspraken tussen klanten en aangesloten leden. Zo maken alle leden gebruik van een garantieovereenkomst en voeren ze een duidelijk prijsbeleid. Daarnaast organiseert de VBK bijeenkomsten voor haar leden om specifieke kennis te delen.

Om deze professionele werkwijze extra kracht bij te zetten, heeft de VBK een keurmerk ontwikkeld. Met het Keurmerk voor Hondenactiviteiten (KmvH) tonen fokkers aan dat de verzorging van honden bij hen in goede hand is. Fokkers onderscheiden zich zo positief naar de consument.

De VBK:  Vàn en Vóór haar Leden